IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 KWIETNIa 2018

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom parafialnym za włączenie się w X Tydzień Biblijny obchodzony pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Podziękowania składamy zarówno tym, którzy podjęli trud przygotowania spotkań na poszczególne dni, jak również wszystkim, którzy swą obecnością i modlitwą wspierali to dzieło.

2. Obchodzimy dzisiaj niedzielę Dobrego Pasterza. Modlimy się za powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty. Pod chórem można zabrać sobie losowo karteczkę z imieniem i nazwiskiem księdza, który pracował w naszej parafii. Bardzo prosimy, aby przez tydzień pomodlić się w intencji tego księdza. Lista wszystkich tych księży jest na tablicy pod chórem. Niech to będzie wyraz naszej wdzięczności za ludzi, których Pan Bóg powołał i posłał do naszej parafii.

3. W poniedziałek - 23 kwietnia - przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski.

4. W piątek i w sobotę – w ramach akcji „Sprzątanie Milówki” – zachęcamy do zrobienia porządków na cmentarzu. Dziękujemy wszystkim, którzy dbają o groby swoich bliskich. Przypominamy, że nie wolno wyrzucać śmieci na skarpę od strony drogi na Prusów, ani tworzyć dzikich wysypisk. Śmieci należy składać w wyznaczonych miejscach, a kto może niech zabierze do kubła przy swoim domu. Wszyscy Parafianie, mający groby bliskich, są odpowiedzialni za porządek na cmentarzu. Nie bójmy się zwrócić uwagę tym, którzy nie mają kultury i zaśmiecają cmentarz. Groby zaniedbane będą przekopywane.

5. W sobotę – 28 kwietnia – od godz. 8.30 odwiedzimy chorych w domach z Komunią św. W Szarem w piątek od godz. 14.30. Niech rodzina, opiekunowie, zadbają, aby osoby starsze, chore, które nie wychodzą z domu, nie pozostawały bez sakramentów św. Można je zgłosić w kancelarii lub telefonicznie 660-149-891. Pamiętajmy również, aby osoby, które trafią do szpitala od razu skorzystały z posługi ks. kapelana (przyjęły namaszczenie chorych, Komunię św., wyspowiadały się).

INNE OGŁOSZENIE

Sołtys, Rada Sołecka wraz z Wójtem Gminy i Radnymi Sołectwa zwracają się z prośbą do Mieszkańców o włączenie się w akcję „SPRZĄTANIA MILÓWKI” w sobotę 28 kwietnia br. Przedstawiciele grup mieszkańców chcących wziąć udział w akcji sprzątania ulic, terenów wodnych oraz leśnych, a także terenów wokół cmentarza, proszeni są o zgłoszenie się do Sołtysa, Radnych, członków Rady Sołeckiej lub pracownika GZGK p. Tomasza Matuszka (tel. 33 8615 323) do 26 kwietnia, aby odebrać worki i rękawice do sprzątania. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynią się do powodzenia akcji.