NIEDZIELA PALMOWA - 5 KWIETNIA 2020

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień
Niestety, z powodu epidemii koronawirusa, nie będzie możliwości wzięcia udziału we mszach świętych i nabożeństwach w kościele. W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej mszy świętej – aż do odwołania.
Dlatego usilnie prosimy, aby modlić się w swoich domach o cud ustania epidemii, uczestniczyć we mszach świętych transmitowanych w telewizji, brać udział w nabożeństwach w naszym kościele za pośrednictwem internetu: na YouTube na stronie Parafia Milówka będą transmisje:
* Niedziela Palmowa – msza św. o godz. 10.00 i Gorzkie Żale o godz. 16.30
* Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
* Wielki Piątek – Godzina Miłosierdzia i Droga Krzyżowa o godz. 15.00 i liturgia wielkopiątkowa o godz. 18.00
* Wielka Sobota – Wigilia Paschalna o godz. 20.00
* Wielkanoc – msza święta o godz. 10.00

Przypominamy i prosimy, aby dostosować się do zarządzenia, że we mszy świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

2. W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu (na naszej stronie będzie podany wzór takiej modlitwy)

3. Spowiedź Święta
Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do zrobienia AKTU ŻALU DOSKONAŁEGO
Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.
a) zrób rachunek sumienia. Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.
b) wzbudź szczery żal za grzechy. Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać. Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy.
Możesz skorzystać z modlitwy: Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą.
Jezu, ufam Tobie.
c) Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

4. Namaszczenie Chorych
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

5. Komunia święta duchowa
Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie.
Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:
Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.

6. We wszystkich sprawach duchowych i kancelaryjnych jest możliwość telefonicznego skontaktowania się z księdzem - nr komórki parafialnej 660-149-891

7. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp. Ewy Szczotki i Reginy Zofii Szczotki, które polecamy Bożemu miłosierdziu.

 

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE KSIĘDZA BISKUPA W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ NA CZAS EPIDEMII

W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia.
Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej
– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni, gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa.
– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.
– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się pracowników zakładu pogrzebowego).

Nawiedzenie Kościoła
– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5.

Spowiedź Święta
– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.
– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać.

Namaszczenie Chorych
– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.

Wielki Tydzień
– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami.
– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa.
– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych.
– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie.
– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu.
– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

I Komunia Święta
– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami dzieci z danej parafii.
Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania.
Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki


INFORMACJA dla PACJENTÓW PRZYCHODNI „MEDYK” w MILÓWCE

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 Zarząd Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK sp. z o.o. informuje, że od czwartku 12 marca do odwołania REJESTRACJA do Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbywać będzie się tylko telefonicznie. Numery telefonów: Rejestracja: 33 863 71 61, 33 863 76 89 Teleporada: Lekarz: 603 929 601 Pielęgniarka: 607 968 603

W celu uzyskania zwolnienia lekarskiego lub uzyskania recepty pacjenci zgłaszają taką potrzebę telefonicznie.

Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem powinien TELEFONICZNIE przełożyć poradę w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (umówione wizyty u specjalistów, np. kardiologa, ortopedy itp.) na inny termin.

Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli w miejscu, gdzie występuje koronawirus i mają gorączkę, kaszel, duszności oraz problemy z oddychaniem, informują telefonicznie Inspekcję Sanitarną lub oddział zakaźny w Cieszynie o swoim stanie zdrowia i dostosowuje się do poleceń wydawanych przez te służby. Numery telefonów dostępne są na stronie facebookowej Zakładu Opieki Zdrowotnej "Medyk" sp. z o.o. Żywiec.

 

PODZIĘKOWANIA ZA ZBIÓRKI NA LECZENIE NASZYCH PARAFIAN

* W niedzielę 23 lutego br. na leczenie 4-letniego Szymona zebrano przy kościele 17 880,72 zł i 82 euro. Rodzice Szymka bardzo dziękują wszystkim ofiarodawcom i osobom, które kwestowały. Szymon był niedawno na II turnusie diagnostyczno-leczniczo-terapeutycznym w klinice w Rosji. Przed nim dalsze leczenie, które jest możliwe dzięki ofiarności naszych Parafian i tych, którzy włączyli się w licytacje na facebooku „Wyprawa po zdrowie dla Szymonka”. Dziękujemy za wielkie serce!

* W ubiegłym roku była zbiórka na leczenie Natalki. Rodzice pragną przekazać: „Już miesiąc odkąd Natalia przyjmuje leki, dzięki którym choroba naszej córki nie postępuje a rehabilitacja przynosi trwałe efekty. Już teraz widać poprawę - Natalia jest bardziej komunikatywna i wiele bardziej rozluźniona, przez co ćwiczenia nie są tak uciążliwe jak wcześniej. W USA byliśmy na klinice 3 tygodnie. Chcemy gorąco podziękować wszystkim za ciepłe słowa i modlitwę. To dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu udało nam się tak wiele zdziałać. Najważniejsze jest to, że stan zdrowia Natalki znacznie się poprawił. Pomimo niewątpliwego sukcesu nie zwalniamy tempa i codziennie intensywnie ćwiczymy. To wszystko jest dla niej niesamowitym wysiłkiem, jednak dzięki wsparciu kochanej siostry Weroniki dzielnie walczy każdego dnia. Kolejna podróż do kliniki w USA planowana jest pomiędzy czerwcem a lipcem. Serdeczne Bóg zapłać za okazane wsparcie. Sabina i Przemek - rodzice Natalki

* W ubiegłym roku zbieraliśmy też na leczenie 32-letniego Piotra. Jego rodzice informują: „Nasz syn Piotr w dalszym ciągu jest bardzo słaby. Powrót do pełni sił w związku z sepsą i innymi zakażeniami jest bardzo trudny. Nikt nie wie nic na temat glejaka. Wiadomo tylko, że jest. Trudno powiedzieć czym się to skończy. My mamy wiarę, nadzieję i miłość. Bóg zapłać wszystkim, którzy nas wsparli i nadal wspieraj.” M. i S. Pazdan


INNE OGŁOSZENIA

* Trwają zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Kraina Przygód” w Domu Katolickim w Milówce (ul. Jana Kazimierza 128). Edukacja przedszkolna będzie łączona z terapią dla dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wadą słuchu lub wzroku. Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 519-472-947.

* Dyrektor Przedszkola w Milówce informuje, że do 20 marca br. trwają zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Zainteresowani rodzice proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosków wraz z dokumentami w Przedszkolu. Wnioski z załącznikami są do pobrania w kancelarii Przedszkola lub na stronie internetowej www.przedszkolemilowka.szkolnastrona.pl


 

 

 

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE 18 - 27 WRZEŚNIA 2020


Chorwacja: Maria Bistrica –Trogir – Dubrovnik

Bośnia i Hercegowina: Medjugorie –Tihaljina - Mostar

1 dzień 18.09.2020
- wyjazd z Milówki o godz. 5.30, z Rajczy o 6.00 (msza św.) i przejazd całodzienny przez Słowację, Węgry, Chorwację. Przyjazd do Maria Bistrica, największego i najważniejszego sanktuarium Maryjnego w Chorwacji, Matki Bożej Śnieżnej. To miejsce pielgrzymek Chorwatów już od czterech wieków, czas wolny. Przejazd ok. 20  km do hotelu, obiadokolacja, nocleg w hotelu *** Zagi.

2 dzień 19.09.2020
- śniadanie, przejazd do Trogiru - stare miasto z twierdzą warowną Kameralnego, nadmorskim bulwarem i Katedrą św. Wawrzyńca położone jest na wyspie, oddzielonej z każdej strony morzem i połączonej z lądem za pomocą kamiennego mostu. zwiedzanie z przewodnikiem ok. 1,5 h. Msza św., czas wolny. Przyjazd do Neum, zakwaterowanie w Grand Hotelu Neum**** nad morzem, obiadokolacja, nocleg x 3.

3 dzień 20.09.2020
- msza św., śniadanie, odpoczynek nad morzem, rejs gondolami po rzece Neretwie i Jeziorze Kutii.
W gospodarstwie agroturystycznym impreza z muzykiem; potrawy regionalne, smażona ryba, smażona jagnięcina, wino i inne „smakołyki” (koszt 25 euro). Powrót do hotelu obiadokolacja, nocleg.

4 dzień 21.09.2020
– śniadanie, wycieczka do Dubrownika, zwanego Perłą Adriatyku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem ok. 2 h; Brama Pile, Wilka Studnia Onofria,  główna ulica Stradun, Pałac Rektorów, Pałac Sponza, Katedra Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, msza św. i czas wolny (w czasie wolnym kto będzie chciał ma możliwość przejścia murami miejskimi ok. 1 h, bilet wstępu ok. 210 Kn). Powrót do hotelu, odpoczynek nad morzem, obiadokolacja.

5 dzień 22.09.2020
– śniadanie, przejazd do Mostaru, zwiedzanie miasta z miejscowym przewodnikiem ok. 1 h; Spacer ul. Kujundżiluk, muzułmańska część miasta, most kamienny, czas wolny. Przyjazd do Medjugorie, miejsca objawień Matki Bożej, zakwaterowanie w hotelu Marconi (4 noclegi), czas wolny, obiadokolacja, msza św. Hotel **** Marconi położony 350 m od kościoła św. Jakuba.

6 dzień 23.09.2020
 - śniadanie, wejście na Górę objawień Podbrdo i wspólny różaniec. Przejazd do Tihaljiny, która słynie z przepięknej figury Matki Bożej, msza św., Powrót do Medjugorie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień 24.09.2020
 – śniadanie, wyjście na Drogę Krzyżową na Górę Kriżevac, czas wolny, przejazd do wspólnoty Cenacolo. Powrót do hotelu, obiadokolacja, msza św.  nocleg.

8 dzień 25.09.2020
- śniadanie, czas wolny na indywidualną modlitwę w Medjugorie, obiadokolacja, msza św., nocleg.

9 dzień 26.09.2020
 - śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, postój na Makarskiej Riwierze w miejscowości Vepric w chorwackim Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, msza św. Przejazd do Narodowego Parku Krka; zwiedzanie urokliwych wodospadów, kaskad oraz możliwość kąpieli w rzece Krka, czas zwiedzania ok. 2,5 godz. (bilet 150 Kn). Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w hotelu Vincentinum w Zagrzebiu. (pok. 2, 3, 4 os.)

10 dzień 27.09.2020
–  msza św., śniadanie, dalszy przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację, przyjazd do Rajczy i Milówki w godzinach wieczornych

Nie ma przejazdów nocnych w autokarze!!!
                               
Cena: 1 850 zł + 10 zł na T.F.G + 25 euro za rejs gondolami i 150 kun chorwackich za zwiedzanie Narodowego Parku Krka

Przy zapisie wpłata 500 zł

Uwaga!
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 10zł/os. Składka nie jest przychodem biura.

W cenie wyjazdu:
- przejazd autokarem + opłaty i parkingi
- 9 noclegów pok. 2, 3 os. (gwarantowane miejsce w pokoju 1 osobowym dodatkowo płatne 480 zł)
- 9 śniadań – bufet
- 9 obiadokolacji (6 serwowanych, 3 bufet)
- opłata klimatyczna za 9 dni
- przewodnik po Mostarze 1 h, przewodnik po Trogirze 1,5 h., przewodnik po Dubrowniku 2 h + zestaw słuchawkowy dla każdego uczestnika -System Tour Guide
- ubezpieczenie KL + NNW (ubezpieczenie obejmuje tylko nagle zachorowanie, nie obejmuje chorób przewlekłych). Przypadki chorób przewlekłych radzimy ubezpieczyć dodatkowo.

Uwaga! Porady medyczne klient pokrywa we własnym zakresie, pobiera za nie fakturę i po powrocie do kraju ubiega się o zwrot pieniędzy od ubezpieczyciela.

Cena może ulec zmianie w sytuacji drastycznych zmian cen paliwa oraz kursu euro


www.biurobakcyl.pl                                                                                                                          
43–309 Bielsko Biała, ul. Bystrzańska 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 033/ 4883117, tel./fax. 033 / 8186846, tel. kom. 604 22 33 64   Bank Pekao S.A. I O. w Bielsku Białej 70 1240 1170 1111 0010 0915 2987

 

 

SPRAWY CMENTARZA PARAFIALNEGO W MILÓWCE

Trwa inwentaryzacja (porządkowanie) grobów i dokumentacji cmentarnej. Zainteresowanie jest duże i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy życzliwie nawiązują kontakt i pragną pomóc w uporządkowaniu ewidencji grobów, aby było wiadomo kto jest pochowany w danym grobie i kto jest jego opiekunem, odpowiedzialnym za utrzymanie porządku. Jest wiele stwierdzeń typu: „Dobrze, że bierzecie się za zaniedbane i nieuporządkowane groby, aby nasz cmentarz wreszcie wyglądał godnie”. Dziękujemy za docenienie remontu kaplicy Św. Marii Magdaleny (wiele osób wspiera ofiarami prowadzone prace) i za każde dobre słowo, bo temat jest trudny i niekiedy ciężko komuś zwrócić uwagę, że nie dba o groby swoich dziadków, a nawet niestety rodziców. Staramy się to robić delikatnie, bez pretensji, zachowując dyskrecje, bo różne są sytuacje rodzinne.
Przypominamy, że pojawiły się - szczególnie w najstarszej części cmentarza – w sektorze „F” - kartki informacyjne. Są cztery rodzaje kartek:
a) informacja: „Grób przeznaczony do likwidacji” – zamieszczona została głównie na grobach zaniedbanych, które nie mają tabliczki informującej kto jest pochowany w grobie ani w bazie parafialnej nie jest zaznaczone kto jest opiekunem danego miejsca. Sama informacja nie oznacza, że grób od razu będzie likwidowany. Jeżeli ktoś z bliskich chce zachować miejsce zachęcamy, by zgłosić się do kancelarii parafialnej i podać dane osób spoczywających i osoby żyjącej, która podejmie się opieki nad danym grobem. Osoby zainteresowane maja czas jednego roku od zamieszczenia kartek - na podjęcie decyzji. Jeśli do tego czasu nikt z rodziny się nie zgłosi, dopiero wówczas groby będą likwidowane.
b) „Wolne miejsce, możliwość wykupu”. Ta informacja oznacza, że dane miejsce nie jest objęte rezerwacją i można je wykupić. Zachęcamy do rozejrzenia się w okolicach grobów swoich najbliższych i wykupienia wolnych miejsc na starej części cmentarza.
c) „Konieczne jest potwierdzenie rezerwacji”. Bardzo często zdarza się, że miejsca zarezerwowane, a nie wiadomo kto zarezerwował. Potwierdzenie rezerwacji domaga się uzupełnienia danych osoby rezerwującej oraz dopełnienia formalności.
d) najwięcej kartek zamieszczonych w sektorze „F” zawiera informację: „Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną”. Celem kontaktu jest przede wszystkim ustalenie żyjącego opiekuna danego grobu. Większość miejsc nie ma podanej osoby z najbliższej rodziny, która mogłaby wziąć odpowiedzialność za dane miejsce. Obowiązkiem rodziny jest zadbanie o groby najbliższych i wyznaczenie opiekuna grobu, który zatroszczy się o wszelkie formalności związane z danym miejscem.

W planach jest dokonanie przeglądu wszystkich grobów na całym cmentarzu. Nie trzeba czekać z kontaktem, aż pojawi się kartka. Planujemy kontynuacje remontu kaplicy Św. Marii Magdaleny i rewitalizację cmentarza.
Sprawy związane z cmentarzem można załatwiać w kancelarii parafialnej w dniach i godzinach jej urzędowania, czyli we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 11.00. Dziękujemy za życzliwą współpracę i kontakt.

 

OGŁOSZENIA DIECEZJALNE

* Caritas Diecezjalna prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Szczegóły dotyczące dostępności i warunków wypożyczenia sprzętu można uzyskać telefonicznie: 734 176 648 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach: 9:00-13:00 oraz w środy w godzinach: 9:00-15:00).

 * We wtorki w Sanktuarium św. abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach odprawiane są nabożeństwa błagalno-dziękczynne. W programie:
16.30 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
17.30 - modlitwa różańcowa
18.00 - Msza św. w czasie której odczytywane są liczne intencje błagalne nadsyłane z całej Polski, jak również podziękowania za otrzymane łaski.
Po Mszy św. litania i indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Józefa Bilczewskiego. Dodatkowo w każdy I wtorek miesiąca wygłaszana jest katecheza na temat nauczania i życia św. Józefa Bilczewskiego. W tym roku kazania głosi ks. dr Marek Studenski. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych, a szczególnie dotkniętych krzyżem choroby, cierpienia i przeżywających trudne chwile w swoim życiu.

* Informujemy, że w Międzyrzeczu Górnym (gmina Jasienica k. Bielska-Białej) powstał Ośrodek Terapii Uzależnień dla Kobiet im. Św. Matki Teresy z Kalkuty. Misją Ośrodka jest ratowanie życia kobiet uzależnionych i współuzależnionych oraz kobiet cierpiących na zaburzenia odżywiania. Ośrodek proponuje wielotorowy program leczenia łączący psychoterapię w ujęciu chrześcijańskim oraz program 12-stu kroków AA. Więcej informacji na stronie internetowej: http://terapiakobiet.pl
Prosimy o przekazywanie informacji osobom, dla których „kobiecy” profil Ośrodka może okazać się kluczowy przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu terapii uzależnienia”. Kontakt: numer telefonu: +48 735 469 430 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.