W piątek 18 marca odbyła się droga krzyżowa ulicami naszej parafii, połączone z Misterium Paschalnym przygotowanym przez młodzież naszej parafii pod kierunkiem ks. Przemka Gawlasa.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 13 marca br. w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wzięły udział 684 osoby. Oddano 682 głosy, w tym 1 nieważny.
Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w głosowaniu oraz osobom, które zgodziły się kandydować. Gratulujemy tym, którzy uzyskali największe poparcie i zostali wybrani do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Skład Rady:


Z wyboru parafian:

Józef Bednarz
Barbara Duraj
Paweł Jabłeka
Anna Klemczak
Ewa Kojro
Stanisław Pazdan
Andrzej Stanko
Jacek Talik
Elżbieta Babicka (Szare)
Danuta Szczotka (Szare)

Z urzędu i nominacji:

Ks. Stanisław Lubaszka
Ks. Roman Ciemiera
Ks. Przemysław Gawlas
Ks. Miłosz Grygierczyk
Ryszard Bieniek
Kinga Maślanka
Anna Musiał
Maciej Skowron
Gabriela Tyc
Ewa Zawada

PARAFIALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH

Ks. Stanisław Lubaszka
Jan Łagosz
Henryk Michałek
Ryszard Popielarz
Jarosław Zeman

Zaprzysiężenie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej odbędzie się na mszy św. w sobotę 2 kwietnia o godz. 18.00, a następnie I spotkanie na plebanii. Kadencja trwa 5 lat.

 

SOBOTA (19 III) – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Spowiedź święta:
Od godz. 6.30 do 12.00 (przerwa od 9.30 do 10.30)
Od godz. 14.00 do 18.00 (przerwa od 15.30 do 16.00)

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali ze spowiedzi św. w sobotę 19 marca.

 

Okazja do spowiedzi św. będzie również:

w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę rano od godz. 6.30 do 7.30 i po południu od godz. 16.30 (tak długo jak będą chętni do spowiedzi).

w Wielki Piątek przez cały dzień i w Wielką Sobotę do godz. 12.30.

Zapraszamy, nawet tych, którzy długie lata nie byli do spowiedzi, aby w Roku Miłosierdzia pojednali się z Bogiem i doświadczyli Bożego przebaczenia

1. W niedzielę 13 marca br. w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wzięły udział 684 osoby. Oddano 682 głosy, w tym 1 nieważny.

2. Po przeliczeniu głosów Komisja wyborcza informuje, że do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali wybrani (w kolejności alfabetycznej):

Bednarz Józef – ul. Jagiellońska
Duraj Barbara – ul. Beskidzka
Jabłeka Paweł – ul. Sportowa
Klemczak Anna – ul. Jagiellońska
Kojro Ewa – ul. Gancarska
Pazdan Stanisław – ul. 1000-lecia
Stanko Andrzej – ul. Słoneczna
Talik Jacek – ul. Sportowa

3. Zainteresowani, a zwłaszcza osoby, które kandydowały, mogą zapoznać się w kancelarii parafialnej z protokołem, na którym podano ilość głosów, które otrzymali poszczególni kandydaci.

4. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w wyborach oraz osobom, które zgodziły się kandydować. Gratulujemy tym, którzy zyskali największe poparcie i zostali wybrani do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.