AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

 

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

 

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

 

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

 

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

 

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Wszystkim Parafianom życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, wzajemną życzliwość i stały się źródłem wzmocnienia ducha. Niech Jezus Zmartwychwstały napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

                                                                                                                      Duszpasterze Parafii Milówka

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2016/2017


WTOREK 27 XII od godz. 9.00
* ul. Turystyczna bez Potokowej (ks. Proboszcz)
* Koniów, Sucha Góra, Zwalisko, Kędziorka, Bulasówka, Komery (ks. Roman)
* Od Rajczy do ul. Granicznej (ks. Miłosz)
* Szare: Z góry – od rodziny Marii Haręża (nr 146) do rodziny Marii Wojciuch (nr 108) (koło dzwonu) (ks. Kamil)

ŚRODA 28 XII od godz. 9.00
* ul. Targowa, Wczasowa, Pod Syberią (od Nieledwi) (ks. Proboszcz)
* Kosorki i Ficki (ks. Roman)
* ul. Graniczna i ul. Wspólna (ks. Miłosz)
* Szare: Od rodziny Elżbiety Zając (nr 251) do rodziny Małgorzaty Pytel (nr 226) (koło kaplicy) (ks. Kamil)

CZWARTEK 29 XII od godz. 9.00
* ul. Dworcowa i ul. Nowa (ks. Proboszcz)
* Za Kopcem (ks. Roman)
* ul. Górska i ul. Wąska (ks. Miłosz)
* Szare: Od rodziny Stanisława Zawada (nr 67) do rodziny Tomasza Zawada (pod szkołą) (ks. Kamil)

PIĄTEK 30 XII od godz. 9.00
* Osiedle Grunwaldzkie i ul. Grunwaldzka do państwa Kabacik (ks. Proboszcz)
* Mały Cisiec: od Państwa Bogdałów do Pani Stanisławy Pajestka; Mały Cisiec – od Pani Janiny Grzegorzek do Pana Józefa Maślanki (ks. Roman)
* ul.  Leski i ul. Tartaczna (ks. Miłosz)
* Szare: Od rodziny Bronisławy Plata (nr 194) do rodziny Marii Śleziak (nr 217) oraz od rodziny Stanisława Ciupki (nr 239) do rodziny Michaliny Wójcik (nr 10) (Rakockie Koło) (ks. Kamil)

SOBOTA 31 XII od godz. 9.00
* Od Kubiców do pani Barbary Kubica Laliki i Szare – Suche oraz Syberia (ks. Kamil)

 

KOLĘDA PO NOWYM ROKU

 

PONIEDZIAŁEK 2 I
* Domy przy rondzie od ul. Jagiellońskiej i ul. Piekarska (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* Plac Grzegorzków (od godz. 14.30 ks. Roman)
* ul. Jagiellońska od ul. Tartacznej do ul. Wesołej i ul. Wesoła (od godz. 14.00 ks. Miłosz)
* Ślebiody – od rodziny Anny Kliś (nr 220) do rodziny Andrzeja Lacha (nr 225) oraz ul. Kasztanowa (od godz. 13.30 ks. Kamil)

WTOREK 3 I
* ul. Jagiellońska od torów do ul. Łęgowej i ul. Łęgowa (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* Cisiec: ul. Kardynała Wyszyńskiego (domy pod fabryką do Państwa Pietrysów) (od godz. 14.30 ks. Roman)
* ul. Jagiellońska od ul. Granicznej do ul. Tartacznej (po obu stronach) (od godz. 13.00 ks. Miłosz)
* ul. Rzeczna i ul. Grunwaldzka do mostu (po obu stronach) (od godz. 14.00 ks. Kamil)

ŚRODA 4 I
* ul. Jagiellońska od ramp do centrum (po stronie Soły) (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* ul. Witosa i Kolonia Kępki (od godz. 13.00 ks. Roman)
* ul. Jagiellońska od ul. Wesołej do ul. Ogrodowej i ul. Ogrodowa, c.d. ul. Jagiellońskiej do mostku bez ul. Leszczynowej (od godz. 15.00 ks. Miłosz)
* ul. Mostowa i ul. Grunwaldzka od mostu do ronda (po obu stronach) (od godz. 15.00 ks. Kamil)

CZWARTEK 5 I
* ul. Miodowa (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* Kępa od Państwa Grzegorzków (od godz. 14.30 ks. Roman)
* ul. Leszczynowa, ul. Zielona, ul. Jagiellońska cd. od mostku do Snozy (od godz. 15.00 ks. Miłosz)
* ul. Jana Kazimierza od ul. Bednarczyka do ronda (po stronie Soły) (od godz. 13.00 ks. Kamil)

SOBOTA 7 I od godz. 9.00
* ul. Jagiellońska od ul. Łęgowej do Centrum po stronie kościoła; ul. 1 Maja i ul. Zacisze (ks. Proboszcz)
* ul. Grzegorzków, ul. Jana Kazimierza do ul. Wierzbowej  i ul. Wierzbowa, ul. Głęboka, ul. Boczna i ul. Jana Kazimierza do P. Szczotków (ks. Roman)
* ul. Sosnowa i ul. Krzywa (ks. Miłosz)
* ul. Piwowarska i ul. Długa (ks. Kamil)

 

PONIEDZIAŁEK 9 I
* ul. Rynkowa i Czarna (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* ul. Jasna i ul. Polna (od godz. 14.30 ks. Roman)
* ul. Jagiellońska od Snozy do torów (po stronie Soły) z ul. Wikliniarską (od godz. 14.00 ks. Miłosz)
* ul. Jana Kazimierza od ul. Kałuży do ronda (po stronie kościoła) (od godz. 13.30 ks. Kamil)

WTOREK 10 I
* ul. Parkowa i ul. Sportowa (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* ul. Jana Kazimierza od ul. Jasnej do ul. Kałuży z ul. Na Kamieńcu i ul. Dębową (od godz. 14.30 ks. Roman)
* ul. Kolejowa i ul. Józefa Szczotki (od godz. 14.00 ks. Kamil)

ŚRODA 11 I
* ul. Tysiąclecia (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* ul. Piłsudskiego (od godz. 13.00 ks. Roman)
* ul. Jagiellońska od Snozy do ul. Leśnej (strona kościoła) (od godz. 15.00 ks. Miłosz)
* ul. Torowa (od godz. 15.00 ks. Kamil)

CZWARTEK 12 I
* ul. Piastowska (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* ul. Leśna (od godz. 14.30 ks. Roman)
* ul. Potokowa i ul. Stroma (od godz. 15.00 ks. Miłosz)

PIĄTEK 13 I
* ul. Kamienna i ul. Krótka (od godz. 13.00 ks. Proboszcz)
* ul. Hallera (od godz. 15.00 ks. Roman)
* ul. Słoneczna i ul. Łączna (od godz. 14.00 ks. Miłosz)
* ul. Kaflarska (od godz. 13.00 ks. Kamil)

SOBOTA 14 I od godz. 9.00
* ul. Gancarska i ul. Szkolna (ks. Proboszcz)
* ul. Wodna, ul. Plażowa i ul. Jana Kazimierza (po stronie Soły) do ul. ks. Bednarczyka i ul. Szczotków (ks. Roman)
* ul. Beskidzka z ul. Lazurową (ks. Miłosz)
* ul. Kałuży (ks. Kamil)

 

W domu na wizytę duszpasterską przygotowujemy: stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece i wodę święconą (można ją zabrać pod chórem lub w zakrystii).

W kościele będziemy codziennie modlić się za rodziny i osoby, które przyjmują kapłanów z wizytą kolędową, wypraszając dla nich Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wniebowziętej.

Wielki Czwartek

Godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Czuwanie przy Panu Jezusie w ciemnicy do godz. 24.00.

 

Wielki Piątek

godz. 11.00 Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa

Godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku

Adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc.

godz. 23.00 nabożeństwo prowadzone przez młodzież naszej parafii.

 

Wielka Sobota

Błogosławienie pokarmów od godz. 8.00 do godz. 12.30 co pół godziny

W kaplicy w Szarem i przy szkole w Prusowie o godz. 12.00.

Godz. 20.00 Wigilia Paschalna

 

Wielkanoc

Godz. 6.30 procesja rezurekcyjna i msza święta

Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00

 

Poniedziałek Wielkanocny

Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.

 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Szarem serdecznie zapraszają mieszkańców Szarego i Milówki na Jasełka, które odbędą się w niedzielę – 18 grudnia – o godz. 15.00 w remizie OSP w Szarem. Będzie można też zakupić stroiki świąteczne.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!