Nasz ks. Roman opracował POMOC W PRZYGOTOWANIU DO WIELKANOCY

 

Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w Wielki Tydzień, w którym stajemy wobec męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nasze serca zostają poruszone tajemnicą Jego krzyża. Jakie ma on dla nas znaczenie? Niestety tegoroczne Triduum Paschalne będziemy przeżywać zupełnie inaczej. Ale Pan Bóg nawet z największego zła, potrafi wyprowadzić dobro. Czy więc przez epidemię zmieni się przeżywanie Liturgii? Otóż nie! Zmieni się forma, ale nie treść.
Więc jak najlepiej przeżyć tegoroczny Wielki Tydzień by pogłębić swą miłość do Boga? Po pierwsze krzyż. Wyciągnij go gdzieś z półki ten używany raz w roku na przyjście księdza po kolędzie. A może ten krzyż ze ściany, ściągnij go, przetrzyj z kurzu i postaw na stole. Zapal przy nim świecę. I klękaj przed Nim do codziennej modlitwy. A w Wielki Piątek, kiedy będziesz uczestniczyć w transmisji Liturgii Męki Pańskiej to właśnie ten krzyż ucałuj z miłością.
Gdy będziemy celebrować Drogę Krzyżową, to weź go i trzymaj w rękach. Na pewno większość z nas pamięta ostatnią Drogę Krzyżową papieża Jana Pawła II z Koloseum, gdy z racji choroby za pośrednictwem telewizji łączył się duchowo z modlącymi, gdy trzymał krzyż przytulony do policzka i go ucałował. W ten sposób pokazał nam jak można adorować krzyż.
Po drugie spowiedź by przygotować swe serce. Teraz gdy trudno wyspowiadać się w kościele przez różne obostrzenia, trzeba to zrobić w domu przez uczynienie aktu żalu doskonałego. A jak to zrobić?
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat jest propozycją mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Ustaw krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe zapal przy nim świece.
1. „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytaj wybrany fragment z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie odmów akty strzeliste:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.
Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Teraz zrób rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDŹ ŻAL DOSKONAŁY – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby
– Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
– Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
– Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Teraz pomódl się słowami modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Odmów teraz pokutę jaką najczęściej ksiądz zadał ci w czasie spowiedzi.

11. Na zakończenie możesz odmówić fragment z Psalmu 51:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

12. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Po trzecie Eucharystia.
Niestety też tylko w domu możemy uczestniczyć w Liturgii poprzez środki masowego przekazu i przyjąć Komunię Świętą duchowo.
Komunia duchowa to łączność człowieka z Jezusem eucharystycznym. Realizuje się przez pragnienie przyjęcia Komunii sakramentalnej. Przyjmować komunię duchową to jednoczyć się z Jezusem eucharystycznym obecnym w Eucharystii. Jednocześnie to pragnienie – jak pisze św. Paweł w liście do Galatów – posiada swój fundament w wierze ożywionej przez miłość (Gal 5,6).
Jak przyjąć komunię duchową?
Po prostu pragnieniem, dlatego nazywamy ją również komunią pragnienia. Wyraźmy taką serdeczną prośbę, żeby Pan Jezus raczył przyjść do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie, można kierować do Niego to pragnienie, słuchając radiowej, telewizyjnej czy nadawanej przez internet mszy świętej; albo łącząc się duchowo z mszą św. odprawianą w najbliższym kościele. Dobrze jest wtedy najpierw upokorzyć się przed Panem Jezusem i wyznać Mu swoją niegodność, i dopiero potem prosić Go o przyjście do swej duszy, gdy nie możesz Go teraz przyjąć sakramentalnie.

Np. jak to proponuje papież Franciszek :
Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję
Potem odmów modlitwę, którą odmawiasz gdy przyjmujesz Komunię Świętą.
Jeśli zrobisz to z wiarą, to te wszystkie niedogodności nie przeszkodzą ci w dobrym przeżyciu Triduum Paschalnego. Więc w nadchodzącym tygodniu wycisz serce, zwolnij tempo życia, abyś nie przeszedł obojętnie obok największych tajemnic naszej wiary.