PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W MILÓWCE - 2018V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 III
Na wszystkich mszach św. (7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 17.00) - nauka rekolekcyjna ogólna
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

PONIEDZIAŁEK 19 III
7.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna ogólna
8.30 - Nauka rekolekcyjna dla gimnazjalistów
10.00 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej, klasy 4 – 7
11.30 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej, klasy 1 – 3
12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich
17.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna ogólna
18.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich i młodzieży pracującej

WTOREK 20 III
7.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna ogólna
8.30 - Nauka rekolekcyjna dla gimnazjalistów
10.00 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej, klasy 4 – 7
11.30 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej, klasy 1 – 3
12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich
17.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna ogólna
18.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich i młodzieży pracującej

ŚRODA 21 III
7.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna ogólna
8.30 - Msza św. dla gimnazjalistów
10.00 - Msza św. z nauką dla uczniów Szkoły Podstawowej (wszystkie klasy)
12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich
17.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna ogólna
18.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjna dla młodzieży szkół średnich i młodzieży pracującej

Spowiedź św. wielkopostna będzie w Wielki Wtorek 27 marca
Rekolekcje poprowadzi salezjanin ks. Przemysław Kawecki
Na mszach św. w środę o godz. 7.00 i 17.00 będzie zbierana składka dla księdza rekolekcjonisty.