PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

W niedzielę 13 marca br. w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wzięły udział 684 osoby. Oddano 682 głosy, w tym 1 nieważny.
Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w głosowaniu oraz osobom, które zgodziły się kandydować. Gratulujemy tym, którzy uzyskali największe poparcie i zostali wybrani do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Skład Rady:


Z wyboru parafian:

Józef Bednarz
Barbara Duraj
Paweł Jabłeka
Anna Klemczak
Ewa Kojro
Stanisław Pazdan
Andrzej Stanko
Jacek Talik
Elżbieta Babicka (Szare)
Danuta Szczotka (Szare)

Z urzędu i nominacji:

Ks. Stanisław Lubaszka
Ks. Roman Ciemiera
Ks. Przemysław Gawlas
Ks. Miłosz Grygierczyk
Ryszard Bieniek
Kinga Maślanka
Anna Musiał
Maciej Skowron
Gabriela Tyc
Ewa Zawada

PARAFIALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH

Ks. Stanisław Lubaszka
Jan Łagosz
Henryk Michałek
Ryszard Popielarz
Jarosław Zeman

Zaprzysiężenie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej odbędzie się na mszy św. w sobotę 2 kwietnia o godz. 18.00, a następnie I spotkanie na plebanii. Kadencja trwa 5 lat.