1. W niedzielę 13 marca br. w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej wzięły udział 684 osoby. Oddano 682 głosy, w tym 1 nieważny.

2. Po przeliczeniu głosów Komisja wyborcza informuje, że do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali wybrani (w kolejności alfabetycznej):

Bednarz Józef – ul. Jagiellońska
Duraj Barbara – ul. Beskidzka
Jabłeka Paweł – ul. Sportowa
Klemczak Anna – ul. Jagiellońska
Kojro Ewa – ul. Gancarska
Pazdan Stanisław – ul. 1000-lecia
Stanko Andrzej – ul. Słoneczna
Talik Jacek – ul. Sportowa

3. Zainteresowani, a zwłaszcza osoby, które kandydowały, mogą zapoznać się w kancelarii parafialnej z protokołem, na którym podano ilość głosów, które otrzymali poszczególni kandydaci.

4. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w wyborach oraz osobom, które zgodziły się kandydować. Gratulujemy tym, którzy zyskali największe poparcie i zostali wybrani do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.