Niedziela 13 marca 2016

1. Parafianie zgłosili 27 kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Kandydaci mieli czas na zastanowienie się i ostatecznie 14 osób podjęło decyzję o kandydowaniu w wyborach, które odbędą się w niedzielę 13 marca br. od godz. 8.00 do godz. 13.00 i od godz. 15.30 do 18.30 w starej salce katechetycznej (w budynku starej wikarówki).

2. Kandydaci do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (w kolejności alfabetycznej i z ulicą zamieszkania):

 • Bednarz Józef – ul. Jagiellońska
 • Duraj Barbara – ul. Beskidzka
 • Gaweł Małgorzata – ul. Targowa
 • Golec Irena – ul. Jagiellońska
 • Haczek Katarzyna – ul. Beskidzka
 • Jabłeka Paweł – ul. Sportowa
 • Klemczak Anna – ul. Jagiellońska
 • Kojro Ewa – ul. Gancarska
 • Motyka Piotr – ul. Kasztanowa
 • Pazdan Stanisław – ul. 1000-lecia
 • Popielarz Ryszard - ul. Jasna
 • Stanko Andrzej – ul. Słoneczna
 • Talik Jacek – ul. Sportowa
 • Wieczorek Henryk – ul. Jagiellońska.

3. Skład komisji wyborczej:

 • Ks. Roman Ciemiera – przewodniczący
 • ks. Przemysław Gawlas
 • ks. Miłosz Grygierczyk
 • Lucyna Babicka
 • Anna Musiał
 • Ewa Zawada

4. W wyborach mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni parafianie. Nie można głosować za kogoś.

5. Po podaniu swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, głosujący otrzyma białą Kartę do głosowania z pieczątką parafii, na której będzie 14 kandydatów w kolejności alfabetycznej (według nazwiska). Naszego kandydata wybieramy zaznaczając w polu przy jego nazwisku symbol X.

6. Można głosować tylko na jednego kandydata. Karta, na której nie będzie żadnego znaku X lub więcej niż jeden, będzie traktowana jako głos nieważny.

7. Parafialna Rada Duszpasterska będzie składała się w sumie z 20 osób, które wchodzą do niej: z urzędu (ks. proboszcz, księża wikariusze, katechetki), z nominacji ks. proboszcza i z wyboru parafian. Z wyboru będzie w Radzie 10 osób, w tym dwie osoby z Szarego, które już zostały wybrane.

8. Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbywają się zgodnie ze Statutem wydanym przez Księdza Biskupa Ordynariusza. Z dekretem i statutem można zapoznać się na stronie internetowej diecezji bielsko-żywieckiej.

9. Bardzo prosimy, aby skorzystać ze swojego prawa głosu i wziąć udział w wyborach. Jest to również wyraz odpowiedzialności za wspólnotę parafialną.